• /files/nws/i_0098/14LearningfromLowlandsNederlandwordtande.jpg
  • /files/nws/i_0098/13LearningfromLowlandsNederlandwordtande.jpg
  • /files/nws/i_0098/11LearningfromLowlandsNederlandwordtande.jpg
  • /files/nws/i_0098/12LearningfromLowlandsNederlandwordtande.jpg
  • /files/nws/i_0098/5LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg
  • /files/nws/i_0098/6LearningfromLowlandsNederlandwordtander.jpg
  • /files/nws/i_0098/16LearningfromLowlandsNederlandwordtande.jpg
  • /files/nws/i_0098/LearningfromLowlandsonderzoeksteamkopie.jpg

Verslag Learning from Lowlands #1

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 25 Aug '15

Gewapend met een fotocamera en aantekenboekje dompelde Nederlandwordtanders zich op 22 augustus samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in de tijdelijke stad Lowlands, als start van het onderzoek ‘Learning from Lowlands’. Hoe kunnen ruimtelijke professionals leren van de tijdelijke, lichte, experimentele vorm van stedenbouw op Lowlands en hoe kunnen wij dat overbrengen naar een breder publiek?

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld, veiligheid, wonen, circulaire stromen van de stad. Lowlands is net een gewone stad, waar alle ruimtelijke vraagstukken van nu zich in gecondenseerde vorm afspelen. Tijdens dit ‘lifestyle festival met duurzaam karakter’ wordt op allerlei vlakken geëxperimenteerd. Het tijdelijke karakter zorgt voor andere organisatie-en verschijningsvormen. In het verlengde van de zoektocht naar innovatieve ruimtelijke ontwikkelingen initieerde Nederlandwordtanders het project ‘Learning from Lowlands’, dat tot stand komt door een samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft en Jaar van de Ruimte. Door tijdens het festival de verschillende mechanismen te observeren, onderzoeken en vast te leggen in aantekeningen, schetsen en foto’s, werd - naar analogie van
het boek Learning from Las Vegas van Venturi cs uit 1972 – een eerste aanzet gedaan wat ruimtelijke professionals kunnen leren van deze tijdelijke stad.

Observaties op het festivalterrein
Nederlandwordtanders koppelde op 22 augustus een enthousiaste groep van twaalf ruimtelijke professionals, waaronder een socioloog, journalist, architect, productontwikkelaar, planeconoom, afvalexpert, waterexpert, stedenbouwkundige, grafisch ontwerper en data-analist, aan tien gemotiveerde studenten van Architecture and Engineering van de TU Delft. Daarmee ontstond een inspirerende dynamiek. In tweetallen gingen de professionals en studenten op pad om onderzoek te doen naar structuren en mechanismen van de tijdelijke stad. Op het festivalterrein, backstage en de veel informeler georganiseerde camping werd gekeken naar de verschillende fenomenen. Bevlogen discussieerden de deelnemers over de toepassing naar actuele stedelijke vraagstukken. Daarbij wordt breder gekeken dan alleen het Lowlands festival zelf, want kritische geluiden waren er ook. Zoals Initiatiefnemer Eric van Eerdenburg in een voorgesprek met Nederlandwordtanders al aangaf, zijn het veelal regelgeving en financiële aspecten die de ambities van het verduurzamen van het festival in de weg staan. En ook daarvan kunnen we leren.

Resulaten Learning from Lowlands
De inzichten, observaties en ideeën van de deelnemers worden samen met studenten van de TU 
Delft uitgewerkt tot herhaalbare prototypes voor stedelijke ontwikkeling. In een workshop in september gaat het onderzoeksteam met de opbrengsten van het veldonderzoek aan de slag om de inzichten te vertalen naar kansrijke prototypes die ook op andere plekken in Nederland toepasbaar zijn. Tijdens Live #6 in november volgt meer nieuws over Learning from Lowlands en later dit jaar zullen in samenwerking met het Jaar van de Ruimte de resultaten van Learning from Lowlands worden gepubliceerd.

Learning from Lowlands is een initiatief van Nederlandwordtanders en komt tot stand door een samenwerking met Atelier Rijksbouwmeester, TU Delft en Jaar van de Ruimte. De deelnemers op Lowlands: Anne van Strien (Anne van Strien), Frans Soeterbroek (De Ruimtemaker), Imke van Leuken (Atelier Rijksbouwmeester), Irene Poortinga (Amsterdam Rainproof), Jolijn Valk (Urban Echoes), Judith Bos (Bosq), Liesbeth Jansen (Linkeroever), Martine Zoeteman (STADvogels), Maurits de Bruijn (Maurits de Bruijn), Rick Meijer (Bureau Rekenruimte), Ronnie Weessies (Architectenweb) en Siemen Cox (RotterZwam) in samenwerking met TU studenten Florian Beukeboom, Timo Broersen, Eric Geboers, Koenraad Fischer, Nadia Remmerswaal, Lavinia Spruit, George Taminiau, Polle Taminiau, Stefanie Tseggai en Frederick Ulijn, onder begeleiding van Thijs Asselbergs en Tjalling Homans.

Learning from Lowlands

LearningfromLowlandsniews.jpg

Start Learning From Lowlands

Biddinghuizen21 Aug '15

Een festival met 48.000 bezoekers als tijdelijke stad. Op zaterdag 22 augustus is Lowlands ons onderzoeksterrein en dompelt Nederlandwordtanders zich samen met een team van ruimtelijke professionals en TU studenten onder in deze tijdelijke stad, als start van ons onderzoek ‘Learning from Lowlands’.

meer...

LL1413BartHeemskerkHQkopie.jpg

Nederlandwordtanders deze zomer

31 Jul '15

Genoeg te doen deze zomer! Onze videokamer staat vol nieuwe films en in augustus gaan wij met een onderzoeksteam naar Lowlands.

meer...

lowlands2014.jpg

Learning from Lowlands

09 Jul '15

Tijdelijkheid, energie, afval, infrastructuur, geld