/files/nws/i_0121/wordcloudprijsvraagwhocares.jpg

Grote respons op prijsvraag WHO CARES

Nederland wordt Anders
Nederlandwordtanders 16 Mar '17

WHO CARES – de ontwerpprijsvraag voor nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning heeft 174 inzendingen opgeleverd. Er is met groot animo gevolg gegeven aan de oproep van Rijksbouwmeester Floris Alkemade om multidisciplinaire allianties te sluiten. Het overgrote deel van de inzendingen is afkomstig van breed samengestelde teams van ontwerpers, zorgprofessionals en andere betrokkenen.

Architecten, huisartsen, social designers, wijkverpleegkundigen, antropologen - vele disciplines zijn in de teams vertegenwoordigd. Gemiddeld bestaan de teams uit vier mensen. De inzendingen zijn redelijk evenwichtig verdeeld over de vier wijken die door de initiatiefnemers van de prijsvraag zijn geselecteerd. Almere Haven trok 22%, Oosterparkwijk in Groningen 18%, Carnisse in Rotterdam 22% en Geleen-Zuid/De Kluis in Sittard-Geleen 17%. Daarnaast koos een aanzienlijke groep inzenders (21%) voor een locatieloze inzending.

Impuls om samen te werken aan toekomstbestendige wijken
Juryvoorzitter en Rijksbouwmeester Floris Alkemade is blij met het resultaat. “We hebben een complexe maatschappelijke vraag neergelegd. Een oproep voor innovatieve en toekomstgerichte visies, maar ook een oproep om bestaande systemen los te laten. Het is hoopgevend dat zoveel mensen met verschillende achtergronden zijn gaan samenwerken om een visie in te dienen. We hopen dat de prijsvraag een impuls geeft om door heel Nederland te werken aan toekomstbestendige wijken.”

Vervolg
Voor de eerste, anonieme, ronde van de prijsvraag (de inzendingstermijn sloot op 14 maart) is deelnemers gevraagd een beknopte maar sprekende visie te geven op de sociale en ruimtelijke vernieuwing van de vier heel verschillende woonwijken van WHO CARES. De jury maakt op 8 mei in Rotterdam bekend welke teams doorgaan naar de tweede ronde. Per lo