/files/thm/i_0019/AHomeAwayFromHomekopie.png

Om beter in te kunnen spelen op de pieken van de asielzoekersinstroom, lanceerden het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en Rijksbouwmeester Floris Alkemade in januari 2016 de Open Oproep ‘A Home away from Home’ om passende huisvestingsoplossingen voor asielzoekers te ontwikkelen en een impuls geven aan de vernieuwing van de aan de flexibele huisvestingsmarkt.

Uit maar liefst 366 inzendingen werden in de zomer zes prijswinnaars bekend gemaakt, die protoypes ontwikkelden, te zien tijdens de Dutch Design Week 2016 in Eindhoven. De inzendingen met eervolle vermeldingen toonden daar een maquette. Bekijk alle inzendingen en meer op de prijsvraagwebsite.

netwerk
carolienschipperszw.jpg

Carolien Schippers

"Vanuit het COA moeten we een enorme groei aan vluchtelingen tijdelijk huisvesten, waarbij ook meteen over tweede bestemmingen nagedacht moet worden. Hoe kunnen we ontwerpers bij deze maatschappelijke opgave betrekken?"

florisalkemadenwa.jpg

Floris Alkemade

"We hebben weer mensen nodig met een visie en een duidelijke agenda, mensen die risico durven nemen."